Teised minust

VÄINO UIBO (Eesti näitleja ja lavastaja)

“Kaidi Koppel kuulub kahtlemata nende näitlejate hulka, kellele loodus on palju andnud. Ta on näitleja, keda ihkaks iga lavastaja oma tiimi. Olen temaga teinud vaid ühe lavastuse, aga sellest piisab, et tema suhtes väga positiivne hoiak kujundada. 
Muljetavaldav on juba tema suhtumine töösse, tema pühendumine, teada tahtmine, lavastaja iga märkuse realiseerimine. Temas on olemas orgaanika, mis on kõige alus. Ta valdab teksti ja suudab seda kohe mõtestada. Kahtlemata on ta näitleja, kes annab palju ka oma lavapartnerile. Ta on lava jaoks loodud! Temas on olemas see salapärane tabamatus. Teda ei ole vaja sütitada, ta süttib ise!”

 

JAAN TOOMING (Eesti näitleja, lavastaja, kirjanik)

“Kaidi Koppel on väga töökas ja eeldustega näitleja. Teda võib julgesti kasutada nii suurtes kui ka väikestes osades.”

 

AIRÉ PAJUR (Eesti näitleja, lavastaja, kirjanik, LendTeatri juht)

“Kaidi Koppel on äärmiselt suure töövõime ja  –tahtega. Tema puhul on hämmastav esimesest hetkest näha, nagu oleks ta kogu elu laval veetnud – ta on uskumatult andekas ning tema lavalolek nii karismaatiline, et teda on võimatu mitte märgata. Tal on vapustav võime tabada karakterites nüansse, ta tuleb momentaalselt kaasa väikseimagi suunise ja juhatusega, ta haarab lennult infot ning on valmis uuesti ja uuesti katsetama-proovima, et rollisooritus oleks perfektne ning vastaks lavastaja ootustele.

Tema töövõime ei avaldu üksnes laval, vaid ta on üks väheseid näitlejaid, kes teeb ka väga palju kodutööd oma rolliga, analüüsib, pakub oma variante, mõtleb aktiivselt kaasa.

Etendustes on ta 100% kohal ning KUULAB partnerit, temaga on laval väga kindel ja julge mängida, ta on toetav partner ning tuleb ise ja aitab teisi välja ootamatutest olukordadest, mis laval ette võivad tulla.”

 

LINNAR PRIIMÄGI (Eesti kunstiteadlane, kriitik, luuletaja)

“Kaidi Koppel paistab olevat suure lavalise tulevikuga. Tüdruk on hea, andekas näitleja. Teda peaks teatri kursil hoidma, talle usku sisendama, et tal on tulevikku.”

“Näitleja manab esile,
kisub alasti selle,
mis igas inimeses on –
ja mille Elu kinni katab.”
– Grotowski